References

STEEL COLOR TECHNOLOGY, s. r. o.

STEEL COLOR TECHNOLOGY, s. r. o.

S ABC SK spolupracujeme od leta 2008. Za tento krátky čas pomohlo ABC SK zviditeľniť našu spoločnosť na internete a dobre prepracovaným systémom ponúk a dopytov oslovilo firmy, ktoré by sme inak veľmi ťažko skontaktovali.

Editovanie ponúk a dopytov je jednoduché a rýchle. Profesionálna je i grafika. Vyskúšali sme viacero spoločností ktoré poskytujú podobné služby ale ... ABC SK je ABC SK .

Doporučujeme všetkým, okrem našej konkurencie.

Jozef Sýkora
konateľ